Distribution - Last Mile

100% el

Last Mile, sista milen-leveranser, är den sista transporten av en kundbeställning. Ofta sker detta från en distributionscentral, en butik eller restaurang hela vägen fram till slutkunden. Transporten utförs som regel av ett transportbolag, budfirma, speditör eller med privata fordon.

Våra eldrivna transportfordon har stor lastkapacitet och är smidiga att köra i stadsmiljö där framkomligheten ofta är begränsad. Perfekt utformade för paketdistribution.

Bruna paket i en vit liten lastbil. Pulse 4 byggd som kylbil med batteri på taket.

Matdistrubution

Våra fordon går att skräddarsys efter just Ert företags behov. Vid leverans av mat finns olika lösningar i form av isolerat termoskåp samt skåp med kylaggregat. Med ett kylaggregat garanteras en leverans, med en obruten kylkedja, direkt till slutkonsument av t.ex. mat eller läkemedel.

Flexibilitet

Ett fordon flera möjligheter! Välj valfri påbyggnation baktill efter just Ert företags behov. Alltifrån öppet flak till isolerat skåp eller skåp med låsbara jalusidörrar. Valmöjligheterna är många.

Alla våra fordon är 100% elektriska!

Funktionsavtal för köp av elektriskt arbetsfordon. Köpp elfordon från Ligier Professional.
langt chassi med isolerat skap
Liten kylbil med kylaggregat bak. Perfekt för leverans av matvaror i stadsmiljö.
Ligier Professional Pulse 5. Litet arbetsfordon för stadstrafik. Här liten lastbil med flak och kanvastopp.
Elektriskt arbetsfordon med skåp. Jalusidörrar bak för säker förvaring och enkelt åtkomst.

Quick Clip System

SnabbKonfigurationssystem med en bas och utbytbara påbyggnader. Med Quick Clip System kan du enkelt byta mellan skåp och flak utan verktyg.

Quick Clip System ger användare möjlighet att snabbt och enkelt byta arbetsuppgiften för fordonet, ex byta flaket med lövgrindar som använts för parkunderhåll mot ett service skåp lastat med material och verktyg, för att med kort varsel snabbt vara komplett rustad för att utföra reparation och underhåll.

Peter Holmberg på Bergby Motorcenter i Uppsala:
”Användningsområdet för just Quick Clip System är otroligt många. Möjligheten att ha fler skåp per fordon ger en förbättrade leveranskedja samtidigt som nyttjandegraden ökar. Genom att ha flera färdiglastade skåp, som lätt sedan kan lastas på medan det tomma skåpet lämnas kvar, skapar effektivare leveranser.”

Liten vit kylbil för leverans av mat i stadsmiljö. Ligier Professional.
Pulse 4 är en vit lite lastbil för leverans av paket. Lätt lastbil som är 100% elektrisk. Man som bär ett brunt paket.
Pulse 4 med skåp i form av kylaggregat. Öppen dörr så att paketen syns tydligt.
Liten kylbil med låsbart skåp. Kraftigt handtag som enkelt öppnar en dörr baktill.