Fastighetsskötsel och utemiljö

Elarbetsfordon lämpade för fastighetsskötsel med fokus på smidighet och bra lastutrymme. Pulse 4 lämpar sig väl att köra i bostadsområden där framkomligheten ofta är begränsad. Fordonet går tyst tack vare att den går på 100% el! Perfekt för att inte störa boende i området. 

Pulse 4 L3 (lång modell) finns med många olika val av påbyggnader. Alltifrån skåp med låsbara jalusidörrar till tippbart flak med bevattningsfunktion. Välj enkelt den, eller de påbyggnationer som passar just Ert företags behov bäst.

fastighetsskotsel 7
fastighetsskotsel 2

Säker arbetsmiljö

Arbete med och kring fordon omfattas av AML (Arbetsmiljölagen). Arbetsgivaren ansvarar för att se till att arbetet kan utföras utan att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Det gäller även om arbetet består av att köra ett fordon eller på annat sätt befinna sig i trafiken. Liger Professional Pulse 4 har klarat samtliga 3 krocktester enligt 2007/46/CE, vilket är unikt i sin kategori lätta arbetsfordon.

Registreringsform

Pulse4 kan registreras antingen som mopedbil (för AM-kort från 15 år) eller som lätt lastbil (N1).

fastighetsskotsel 5
fastighetsskotsel 1
100% elektriskt arbetsfordon perfekt för parkskötsel. Här med bevattningsaggregat och vattenslang för enkelt bevattning av växer.
Liten lastbil som drivs på 100% el. Utrustad med flak. Man med spade i handen och en säck jord på axeln. Parkarbetare.