Funktionsavtal

Är syftet och behovet viktigare än ägandet? Hur ser teknikutvecklingen ut om 3-5 år? Tycker Du att det är svårt att sia om framtida marknadsvärdet? Eller är Du osäker på vilka behov och funktioner Ert företag har om 3-5 år? Då kan funktionshyra vara ett säkrare val än traditionell leasing.

Det finns inget tvingande restvärde eller utköpsklausul i funktionshyresavtal. Avtalet är flexibelt och hyrestagaren har friheten, att senast 6 månader innan hyresavtalet löper ut, göra det val som passar just Er verksamhet bäst.

  1. Byta till nytt fordon
  2. Förlänga avtalet
  3. Lämna tillbaka fordonet
  4. Köpa loss fordonet

Ligier Professional har tagit fram ett funktionsavtal som alternativ lösning till mer traditionell finansiering. Fördelen med att välja funktionsavtal är att hyreskostnaden endast påverkar resultaträkningen då månadskostnaden tas upp som en driftskostnad. Detta till skillnad mot traditionell leasing där hela finansieringsbeloppet belastar balansräkningen.

Budgetering och likviditetsplanering blir enklare då hyrestagaren i förväg känner till hyresavgiften för hela avtalstiden och att finansieringen är tryggad under hela hyresperioden. Kontakta oss så berättar vi mer 

Funktionsavtal för köp av elektriskt arbetsfordon. Köpp elfordon från Ligier Professional.