Eldrivna arbetsfordon för kyrkogårdsförvaltning

Pulse 4 är ett smidigt arbetsfordon perfekt för kyrkogårdar och fastighetsskötsel. För riktigt trånga passager är vår minsta modell Pulse 4 L1 (kort modell) det perfekta arbetsfordonet. Men sin korta svängradie navigerar du enkelt på kyrkogårdens smala passager utan att göra avkall på körkomforten. Pulse 4 L3 (lång modell), för mer krävande arbetsuppgifter, erbjuder fler kombinationer av påbyggnationer såsom t.ex. tippbart flak, flak med lövgaller, flera lösningar för bevattning och mycket mer. Oavsett vilken modell Ni väljer kan Ni vara trygga med att Pulse 4 från Ligier Professional får jobbet gjort med minsta möjliga miljöpåverkan. Alla våra fordon drivs på 100% el!

Ligier Professional arbetsfordon för kyrkogårdar
Elektriska arbetsfordon för kyrkogårdsförvaltning

Pulse 4 utmärker sig på flera sätt mot sina konkurrenter. Bl.a. har den en rymligare hytt och är 10 cm bredare än motsvarande fordon, vilket förutom en ombonad arbetsmiljö bidrar till en bekväm och stabil körupplevelse även med last.

Elektrisk lastbil för kyrkogårdar. Litet flak registrerad som lätt lastbil N1.

L1 (kort modell)

Unikt för Pulse 4 L1 (kort modell) är att det har ställt samma höga krav på användarens säkerhet och arbetsmiljö som vid framtagandet av Pulse 4 L3 (lång modell). Pulse 4 L1 (kort modell) är idag det enda fordonet i sin kategori som har klarat samtliga 3 krocktester enligt 2007/46/CE kraven. Detta innebär i sin tur att Pulse 4 L1 (kort modell) även kan registreras som lätt lastbil (N1).

Ligier Professional Pulse 4 L1 körandes i park en vacker höstdag
Ligier Professional Pulse 4 L1 1920x1080 1