Finansiell leasing

Finansiell leasing är för dig som önskar långtidshyra din företagsbil istället för att köpa den. På så sätt påverkas inte företagets likviditet och soliditet då leasingavgiften bokförs som en hyreskostnad.

När avtalsperioden löper ut lämnar du tillbaka bilen hos återförsäljaren. Vill Ni så kan Ni därefter teckna ett nytt avtal för att leasa en ny företagsbil om så önskas.

finansiell leasing

Funktionsavtal

Vi erbjuder även funktionsavtal som finansieringslösning för ert företag.

Ligier Professional Pulse 4 L1 körandes i park en vacker höstdag